Νομικά έγγραφα

Νομικές μεταφράσεις

Μεταφράσεις ελληνικών - γαλλικών

Επικυρωμένη μετάφραση των νομικών σας εγγράφων στα ελληνικά ή γαλλικά από επίσημο, πιστοποιημένο μεταφραστή, όπως: :

    • Δικαστικές αποφάσεις:  Απόφαση δικαστηρίου, εφετείου, κλήτευση ενώπιον δικαστηρίου...
    • Συμβολαιογραφικές πράξεις: Διαδοχή, διαθήκη, πληρεξούσια, διαζύγια...

Η μετάφραση των νομικών και δικαστικών σας εγγράφων στα ελληνικά ή στα γαλλικά, ανάλογα με την περίπτωση, είναι απαραίτητη για την εφαρμογή του νόμου, είτε στη Γαλλία είτε στην Ελλάδα.

Traduction grec - francais. Document juridique
frise grecque
Έχετε ένα έντυπο για μετάφραση στα γαλλικά ;
Στείλτε το με mail (σε jpg, png, pdf, doc, …), για εκτίμηση κόστους

La pensée du jour

« Les traducteurs sont comme les peintres de portraits ; ils peuvent embellir la copie, mais elle doit toujours ressembler à l’original.”

Elie Fréron—