Οι υπηρεσίες μας

Μεταφράσεις στα γαλλικά. Υποστήριξη - Διερμηνεία

Οι πολίτες που ζουν σε χώρα της ΕΕ, εκτός από τη δική τους, συχνά χρειάζεται να προσκομίσουν δημόσιο έγγραφο στη γλώσσα της χώρας στην οποία ζουν. Αυτό μπορεί να είναι, για παράδειγμα, πιστοποιητικό γέννησης ή γάμου. Σε αυτές τις περιπτώσεις, προσφεύγουν στις υπηρεσίες πιστοποιημένου μεταφραστή στα ελληνικά.

Traducteur assermenté grec francais

Μεταφράσεις

Νομικές μεταφράσεις
Οικονομικές μεταφράσεις
Επίσημες μεταφράσεις

Στα γαλλικά ή στα ελληνικά

Traducteur assermenté grec francais

Υποστήριξη

Συμπαράσταση και παρακολούθηση
Επικύρωση εγγράφων
Επισημείωση της Χάγης

Στα γαλλικά ή στα ελληνικά

 

Traducteur assermenté grec francais

Διερμηνεία

Ενώπιον των Δικαστηρίων
Σεμινάρια και διαλέξεις
Συνεδριάσεις

Στα γαλλικά ή στα ελληνικά

 

frise grecque

Έχετε ένα έντυπο για μετάφραση στα γαλλικά ;

Στείλτε το με mail (σε jpg, png, pdf, doc, …), για εκτίμηση κόστους

La pensée du jour

« Les traducteurs sont comme les peintres de portraits ; ils peuvent embellir la copie, mais elle doit toujours ressembler à l’original.”

Elie Fréron—