Οι υπηρεσίες μας

Μεταφράσεις - Υποστήριξη - Διερμηνεία

Οι πολίτες που ζουν σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έξω από τη δική τους, συχνά πρέπει να προσκομίσουν ένα δημόσιο έγγραφο στις Αρχές της χώρας της Ε.Ε. στην οποία ζουν. Αυτό μπορεί να είναι, για παράδειγμα, ένα πιστοποιητικό γέννησης για τη σύναψη γάμου ή ένα εμπορικό έγγραφο.

Traductions juridiques en grec

Μεταφράσεις

Νομικές μεταφράσεις
Πιστοποιημένες μεταφράσεις
Επίσημες μεταφράσεις

traducteur-grec-conseil

Υποστήριξη

Συμπαράσταση και παρακολούθηση
Επικύρωση εγγράφων
Επισημείωση της Χάγης

 

Interprétation grec-français

Διερμηνεία

Ενώπιον των Δικαστηρίων
Σεμινάρια και διαλέξεις
Συνεδριάσεις

 

frise grecque

Θέλετε να μεταφράσετε ένα έγγραφο;

Στείλτε το με mail (σε jpg, png, pdf, doc, …), για εκτίμηση κόστους

La pensée du jour

«La traduction est ce qui transforme tout pour que rien ne change.
Gunter Grass »—