Δημόσια έγγραφα

Μετάφραση δημοσίων εγγράφων

Μεταφράσεις ελληνικών - γαλλικών

Επικυρωμένη μετάφραση, από εγκεκριμένο ή πιστοποιημένο μεταφραστή, των δημοσίων σας εγγράφων στην ελληνική ή γαλλική γλώσσα, όπως :
    • Τίτλοι σπουδών:  Διπλώματα, απολυτήρια...
    • Έγγραφα οχημάτων: Άδεια οδήγησης, κυκλοφορίας αυτοκινήτου...
    • Διοικητικά έγγραφα:  Διαβατήριο, ταυτότητα, βεβαιώσεις...
Η μετάφραση στα ελληνικά ή στα γαλλικά, ανάλογα με την περίπτωση, είναι απαραίτητη για την εργασία σας, τις σπουδές σας ή τη εγκατάστασή σας στη Γαλλία ή την Ελλάδα.
traduction en grec de documents
frise grecque
Έχετε ένα έντυπο για μετάφραση στα γαλλικά ;
Στείλτε το με mail (σε jpg, png, pdf, doc, …), για εκτίμηση κόστους

La pensée du jour

« Les traducteurs sont comme les peintres de portraits ; ils peuvent embellir la copie, mais elle doit toujours ressembler à l’original.”

Elie Fréron—