Εμπορικά έγγραφα

Μετάφραση εμπορικών εγγράφων

Μεταφράσεις ελληνικών - γαλλικών

Επικυρωμένη μετάφραση, από επίσημο και πιστοποιημένο μεταφραστή, εμπορικού εγγράφου στην ελληνική ή γαλλική γλώσσα, όπως :

    • Συνβόλαιο:  Σύσταση εταιρείας, αγορά, πώληση, συγχώνευση, εξαγορά, τιμολόγια, εμπορικές πράξεις...
    • Εμπορικό έγγραφο: Καταστατικό, ισολογισμός, λογαριασμός αποτελεσμάτων, εμπορική μίσθωση...
    • Χρηματοοικονομικό έγγραφο:  Επενδυτικά κεφάλαια, έκθεση δραστηριοτήτων, χρηματιστήριο, τραπεζικά έγγραφα, οικονομικές πληροφορίες, διαχείριση περιουσιακών στοιχείων, έλεγχοι, συγχωνεύσεις και εξαγορές.

Η μετάφραση στα ελληνικά ή στα γαλλικά, ανάλογα με την περίπτωση, είναι απαραίτητη για μια εταιρεία που είναι ανοικτή στον κόσμο, είτε δραστηριοποιείται στη Γαλλία είτε στην Ελλάδα.

Traduction grec francais d'un document commercial
frise grecque
Έχετε ένα έντυπο για μετάφραση στα γαλλικά ;
Στείλτε το με mail (σε jpg, png, pdf, doc, …), για εκτίμηση κόστους

La pensée du jour

« Si l’on parle à un Homme dans une langue qu’il comprend, c’est son cerveau qui la comprend. Si on lui parle dans sa langue vernaculaire, alors c’est avec son cœur qu’il l’entendra.
— Nelson Mandela”