Ληξιαρχείο

Μετάφραση Ληξιαρχικών πράξεων

Μεταφράσεις ελληνικών - γαλλικών

Επικυρωμένη μετάφραση από πιστοποιημένο μεταφραστή. Έγγραφα οικογενειακής κατάστασης στα ελληνικά ή γαλλικά, όπως :

    • Μετάφραση ληξιαρχικής πράξης γέννησης:  Πλήρες αντίγραφο ή απόσπασμα
    • Μετάφραση πιστοποιητικού γάμου:  Πλήρες αντίγραφο ή απόσπασμα
    • Μετάφραση ποιστοποιητικού θανάτου:  Πλήρες αντίγραφο
    • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης:  Πλήρες αντίγραφο

Επίσημη μετάφραση στα ελληνικά ή γαλλικά, χρήσιμη για την κατάθεση δικαιολογητικών στις Δημόσιες Υπηρεσίες.

etat civil grec
frise grecque
Έχετε ένα έντυπο για μετάφραση στα γαλλικά ;
Στείλτε το με mail (σε jpg, png, pdf, doc, …), για εκτίμηση κόστους

La pensée du jour

« Une traduction est mauvaise quand elle est plus claire, plus intelligible que l’original. Cela prouve qu’elle n’a pas su en conserver les ambiguïtés, et que le traducteur a tranché : ce qui est un crime.« 
— Emile Cioran —