Ληξιαρχείο

Μετάφραση Ληξιαρχικών πράξεων

Μεταφράσεις ελληνικών - γαλλικών

Επικυρωμένη μετάφραση από πιστοποιημένο μεταφραστή. Έγγραφα οικογενειακής κατάστασης στα ελληνικά ή γαλλικά, όπως :

    • Μετάφραση ληξιαρχικής πράξης γέννησης:  Πλήρες αντίγραφο ή απόσπασμα
    • Μετάφραση πιστοποιητικού γάμου:  Πλήρες αντίγραφο ή απόσπασμα
    • Μετάφραση ποιστοποιητικού θανάτου:  Πλήρες αντίγραφο
    • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης:  Πλήρες αντίγραφο

Επίσημη μετάφραση στα ελληνικά ή γαλλικά, χρήσιμη για την κατάθεση δικαιολογητικών στις Δημόσιες Υπηρεσίες.

etat civil grec
frise grecque
Έχετε ένα έντυπο για μετάφραση στα γαλλικά ;
Στείλτε το με mail (σε jpg, png, pdf, doc, …), για εκτίμηση κόστους

La pensée du jour

« Les traducteurs sont comme les peintres de portraits ; ils peuvent embellir la copie, mais elle doit toujours ressembler à l’original.”

Elie Fréron—