Διερμηνεία στα Ελληνικά

Ταυτόχρονη ή διαδοχική

Διερμηνεία γαλλικά - ελληνικά

Ένας διερμηνέας ελληνικών, επεμβαίνει σε σεμινάρια, συνέδρια, συνεντεύξεις κ.λπ. Ο ρόλος του διερμηνέα είναι να μετατρέψει προφορικά μια γλώσσα σε μια άλλη, ώστε να καταστεί δυνατή η επικοινωνία μεταξύ του ομιλητή και του ακροατηρίου του.

    • Η ταυτόχρονη διερμηνεία στα ελληνικά ή γαλλικά:  Καταρχήν είναι άμεση. Όταν ένας ομιλητής εκφράζεται στα ελληνικά και δεν γίνεται κατανοητός από το γαλλικό ακροατήριό του, τότε παρεμβαίνει ο διερμηνέας ελληνικών. Αυτό απαιτεί τεχνικό εξοπλισμό, όπως κονσόλες, μικρόφωνα, ακουστικά κ.λπ.

      Μια παραλλαγή της ταυτόχρονης διερμηνείας είναι η ψιθυριστή διερμηνεία. Ο διερμηνέας κάθεται κοντά σε μια μικρή ομάδα ενός έως τριών ατόμων και ψιθυρίζει στο αυτί τους.

    • Η διαδοχική διερμηνεία στα ελληνικά ή γαλλικά: Όπως το υποδηλώνει ο όρος, ο διερμηνέας παρεμβαίνει μετά τον ομιλητή. Συνήθως, αφού ο ομιλητής έχει ολοκληρώσει μερικές προτάσεις. Ο διερμηνέας στέκεται κοντά στον ομιλητή, μπορεί να κρατήσει μερικές σημειώσεις, αλλά δεν χρειάζεται τεχνικό εξοπλισμό. Αυτός ο τύπος διερμηνείας χρησιμοποιείται σε φεστιβάλ, συνεντεύξεις τύπου, παρουσιάσεις προϊόντων κ.λπ.
Interprète grec français
frise grecque
Έχετε ένα έντυπο για μετάφραση στα γαλλικά ;
Στείλτε το με mail (σε jpg, png, pdf, doc, …), για εκτίμηση κόστους

La pensée du jour

« Une traduction est mauvaise quand elle est plus claire, plus intelligible que l’original. Cela prouve qu’elle n’a pas su en conserver les ambiguïtés, et que le traducteur a tranché : ce qui est un crime.« 
— Emile Cioran —