Μεταφράσεις

Επίσημος μεταφραστής

Μεταφράσεις ελληνικών - γαλλικών

Ένας μεταφραστής ελληνικών - γαλλικών, επίσημος ή πιστοποιημένος, είναι ένας πραγματογνώμονας, εγγεγραμμένος στη λίστα ενός Εφετείου. Έχει την επιμέλεια μετάφρασης επισήμων εγγράφων, όπως:

  • Ληξιαρχικές πράξεις:  Πιστοποιητικά, βιβλιάρια...
  • Τίτλοι σπουδών:  Διπλώματα, απολυτήρια...
  • Έγγραφα οχημάτων: Άδεια οδήγησης, κυκλοφορίας αυτοκινήτου...
  • Διοικητικά έγγραφα:  Διαβατήριο, ταυτότητα, βεβαιώσεις...
  • Δικαστικά έγγραφα:  Αποφάσεις δικαστηρίου, εξουσιοδοτήσεις...
  • Εμπορικά έγγραφα:  Συμβόλαια, αγοροπωλησίες, συμβάσεις...

Ένας μεταφραστής, από ή προς τα γαλλικά, για να σας συμπαρασταθεί στα σχέδια σπουδών, εργασίας καθώς και στις επιδιώξεις σας.

traducteur en grec et francais
frise grecque
Έχετε ένα έντυπο για μετάφραση στα γαλλικά ;
Στείλτε το με mail (σε jpg, png, pdf, doc, …), για εκτίμηση κόστους

La pensée du jour

« Une traduction est mauvaise quand elle est plus claire, plus intelligible que l’original. Cela prouve qu’elle n’a pas su en conserver les ambiguïtés, et que le traducteur a tranché : ce qui est un crime.« 
— Emile Cioran —