Μεταφράσεις

Επίσημος μεταφραστής

Μεταφράσεις ελληνικών - γαλλικών

Ένας μεταφραστής ελληνικών - γαλλικών, επίσημος ή πιστοποιημένος, είναι ένας πραγματογνώμονας, εγγεγραμμένος στη λίστα ενός Εφετείου. Έχει την επιμέλεια μετάφρασης επισήμων εγγράφων, όπως:

  • Ληξιαρχικές πράξεις:  Πιστοποιητικά, βιβλιάρια...
  • Τίτλοι σπουδών:  Διπλώματα, απολυτήρια...
  • Έγγραφα οχημάτων: Άδεια οδήγησης, κυκλοφορίας αυτοκινήτου...
  • Διοικητικά έγγραφα:  Διαβατήριο, ταυτότητα, βεβαιώσεις...
  • Δικαστικά έγγραφα:  Αποφάσεις δικαστηρίου, εξουσιοδοτήσεις...
  • Εμπορικά έγγραφα:  Συμβόλαια, αγοροπωλησίες, συμβάσεις...

Ένας μεταφραστής, από ή προς τα γαλλικά, για να σας συμπαρασταθεί στα σχέδια σπουδών, εργασίας καθώς και στις επιδιώξεις σας.

traducteur en grec et francais
frise grecque
Έχετε ένα έντυπο για μετάφραση στα γαλλικά ;
Στείλτε το με mail (σε jpg, png, pdf, doc, …), για εκτίμηση κόστους

La pensée du jour

« Les traducteurs sont comme les peintres de portraits ; ils peuvent embellir la copie, mais elle doit toujours ressembler à l’original.”

Elie Fréron—